Tromsø fastland nord - langs skipsleia - på halvøya Stuoranjàrga

Tomasjord - Oldervik utmarkslag

Kontaktinformasjon

Tomasjord - Oldervik utmarkslag

Postboks 5005
9283 Tromsdalen
Tromsø

E-post: post@utmarkslaget.net

Kontaktperson fiske:
Odd Karl Bertheussen
Tlf. 41105372

Kontaktperson jakt:
Ronald Jenssen, Oldervik
Tlf. 97766233
 

Formål

Lagets formål er å samle grunneiere og rettighetshavere i området Tomasjord - Oldervik for i fellesskap å forvalte storviltjakt, småviltjakt, innlandsfiske og anadromt fiske i vassdrag innen lagets område på en forsvarlig måte, som en del av landbruksnæringa og til beste for medeierne.

Organisasjon

Tomasjord - Oldervik utmarkslag er registrert som foretak i Brønnøysundregistrene med eget organisasjonsnummer:

991 198 725
Antall besøk denne side:

Vårt geografiske område

Tomasjord - Oldervik utmarkslag ligger i Tromsø kommune, nord på fastlandet på Ullsfjordhalvøya. Det samiske navnet på halvøya er Stuoranjàrga.

Utmarkslagets område strekker seg fra gårdsnr.1/Brattfjell i nord og over samtlige gårder til og med gårdsnr.15/Tomasjord i sør.

Unntak er bruksnr. 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 og 14 på gårdsnr.3/Oldervik.

Mot øst grenser laget til vannskillet mot Breivikeidet og mot vest til sjøen.


Kart for jakt og fiske via iNatur som viser avgrenset område.
Utmaksområdet.gif
Utmaksområdet Tomasjord-Oldervik utmarkslag

Kart

Her kommer lenker til aktuelle kart

Kart og kompass

Slik bruker du kart og kompass

Kortpriser

for jakt og fiske fra 1.mars 2016

Aktuelt fra Tomasjord - Oldervik utmarkslag

ÅRSMØTE Tomasjord-Oldervik utmarkslag

Torsdag 18.februar 2016 klokken 18.00 på Skittenelv ungdomshus. Saker må være styret i hende innen 15/1
Les mer »   05.01.2016

Minkfangst - kurs 18.februar

Kurs om minkfangst 18.februar 2016. Påmelding innen 11.februar
Les mer »   04.02.2016

Regional plan for friluftsliv, vilt og innlandsfisk 2016-2027 - HØRING

Høringsfrist er 23.februar 2016
Les mer »   03.02.2016

Årsmøte Tomasjord-Oldervik utmarkslag

Torsdag 26.februar 2015 kl.18.00, Skitenelv ungdomshus.
Saker må være styret i hende innen 15.februar.
Les mer »   20.02.2015

Kystsoneplan for Tromsø-regionen - Høring

Frist for innsending av merknader er 4.mars 2015!
Les mer »   04.02.2015

RSS

Miljø og plast

REN KYST - om marin forsøpling i Nord-Norge. En film av Bo Eide, finansiert av Fylkesmannen i Troms.